روزنوشته های علیرضا داداشی

یادداشت های مدیریت و بازاریابی

روزنوشته های علیرضا داداشی

یادداشت های مدیریت و بازاریابی

روزنوشته های علیرضا داداشی

از مدیریت خواهم نوشت، از بازاریابی و از مسائل دیگری که از دید مدیریت و بازاریابی قابل تحلیل خواهند بود.
نظرات دوستانم نواقص مرا برطرف خواهند کرد.

دنبال کنندگان ۳ نفر
این وبلاگ را دنبال کنید
آخرین نظرات

علیرضا داداشی هستم .

 دکترای مدیریت بازرگانی در گرایش بازاریابی.

مدرس، پژوهشگر، نویسنده و مشاور مدیریت، بازاریابی، فروش و کسب وکار.

 

 

کمی رزومه:

 

سوابق تحصیلی:

کارشناسی: حسابداری - دانشگاه علامه طباطبایی1377

کارشناسی ارشد: مدیریت اجرایی- گرایش استراتژیک- دانشگاه پیام نور گرمسار  1390

موضوع پایان نامه: ارزیابی اثر بخشی مدیریت دانش در ارتقاء جایگاه رقابتی بانک تجارت: پژوهشی مبتنی بر  EFQM

******************************************************************

مقالات در مجلات معتبر داخلی)علمی-پژوهشی، علمی- ترویجی(

* نگاهی به طرح حمایت از گسترش بنگاههای اقتصادی زودبازده و برخی از کاستی های اجرای آن؛ رشد فناوری: فصلنامه تخصصی پارکها و مراکز رشد؛ شماره 25 ؛ زمستان 1389

* مبارزه با فساد اداری در ایران : اقدامات انجام شده و چند راهکار پیشنهادی؛ راهبرد یاس: فصلنامه مرکز پژوهشی مطالعات راهبردی توسعه ؛ شماره 27 ؛پاییز 1390

*-رتبه بندی عوامل موثر بر پذیرش تدارکات الکترونیکی در سازمان به روش آماری و تکنیک AHP بررسی  موردی شرکت راه آهن ج.ا.ا ؛ رشد فناوری: فصلنامه تخصصی پارکها و مراکز رشد؛ شماره 36 ؛ زمستان 1392

*استقرار سیستم بودجه ریزی بر مبنای عملکرد در بانکها- مورد کاوی: بانک تجارت؛هفتمین سمینار بین­ المللی بودجه­ ریزی بر مبنای عملکرد 1394

 

سایر مقالات:

*انگیزش و راه های تقویت آن در کارکنان؛ مشعل: نشریه داخلی کارکنان صنعت نفت ایران

* مقالاتی در نشریات الکترونیکی با موضوعات کسب وکار و کارآفرینی (4مقاله)

*مقالات کاربردی حوزه بازاریابی و فروش ماهنامه بازاریاب بازارساز و روزنامه فرصت امروز

******************************************************************

فعالیتهای پژوهشی:

- تدوین سند راهبردی موسسه ی آموزش عالی علمی- کاربردی فرهنگ و هنر؛ وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (لیدر تیم)

- داوری چهارمین جشنواره ملی بهره وری

******************************************************************

عضویت در انجمن ها: و محافل علمی

انجمن علوم مدیریت ایران - عضو پیوسته – از سال 1391

انجمن علمی مدیریت اجرایی ایران - عضو پیوسته و بازرس علی البدل  از سال1391- عضو هیات مدیره از 1395

انجمن علمی بازاریابی ایران - عضو پیوسته از سال 1394

انجمن آمریکایی بازاریابی (AMA) - از سال 1395

انجمن بین المللی مدیران ایرانی- از سال 1392

آکادمی مدیریت استراتژیک - از سال 1392

متمم ( محل توسعه مهارتهای من) - از دی ماه 1392

******************************************************************

سوابق تدریس:

*دانشگاه جامع علمی - کاربردی ؛ مدرس رسمی (دروس گروه مدیریت: مدیریت عمومی - مدیریت تبلیغات - مدیریت سازمان و رفتار سازمانی- مدیریت منابع انسانی-کسب و کار- کارآفرینی- مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات- فناوری و فرهنگ- اصول و فنون مذاکره - اصول سخنوری)

 *تدریس سازمانی:

بانک تجارت ( اصول و فنون مذاکره و اداره جلسات- فن بیان و ارائه مطلب)

شرکت طب و رایانه (مهارتهای ارتقاء فروش)

******************************************************************

تقدیرنامه ها :

- تقدیر نامه هایی از مدیریت عامل محترم بانک تجارت

- تقدیرنامه هایی از دانشگاه جامع علمی کاربردی

- نفر برگزیده مقاله نویسی در بانک تجارت با موضوع سازمان یادگیرنده

******************************************************************

سوابق کاری:

- کمک حسابرس - دی 1375 تا خرداد ماه 1376

- حسابدار و حسابرس داخلی - تیر 1376 تا اسفند ماه 1378

- مسئول امور مالی -  فروردین تا اسفند ماه 1379

- کارشناس / مشاور مالی - فروردین تا آذر ماه 1380

- حسابرس داخلی - خرداد تا آبان ماه 1380

کارشناس - ارشد مالی بانک تجارت - آذر ماه 1380 تا کنون