روزنوشته های علیرضا داداشی

یادداشت های مدیریت و بازاریابی

روزنوشته های علیرضا داداشی

یادداشت های مدیریت و بازاریابی

روزنوشته های علیرضا داداشی

دکترای مدیریت بازرگانی (بازاریابی) می خوانم.

در اینجا، از مدیریت می نویسم و از بازاریابی و از مسائل دیگری که از دید مدیریت و بازاریابی قابل تحلیل خواهند بود.

نظرات دوستانم نواقص مرا برطرف خواهند کرد.

آخرین نظرات

علیرضا داداشی هستم .

 دانشجوی دکترای مدیریت بازرگانی در گرایش بازاریابی

مدرس، پژوهشگر و نویسنده ی مدیریت، بازاریابی، فروش و منابع انسانی

 

 

کمی رزومه:

 

سوابق تحصیلی:

کارشناسی: حسابداری - دانشگاه علامه طباطبایی1377

کارشناسی ارشد: مدیریت اجرایی- گرایش استراتژیک- دانشگاه پیام نور گرمسار  1390

موضوع پایان نامه: ارزیابی اثر بخشی مدیریت دانش در ارتقاء جایگاه رقابتی بانک تجارت: پژوهشی مبتنی بر  EFQM

***************************************************************************************

کتاب:

بیست گفتار فروش و بازاریابی/ کتاب همراه فروشندگان و بازاریابان؛ انتشارات بازاریابی؛ مهرماه 1397

****************************************************************************

مقالات در مجلات معتبر داخلی)علمی-پژوهشی، علمی- ترویجی(

* نگاهی به طرح حمایت از گسترش بنگاههای اقتصادی زودبازده و برخی از کاستی های اجرای آن؛ رشد فناوری: فصلنامه تخصصی پارکها و مراکز رشد؛ شماره 25 ؛ زمستان 1389

* مبارزه با فساد اداری در ایران : اقدامات انجام شده و چند راهکار پیشنهادی؛ راهبرد یاس: فصلنامه مرکز پژوهشی مطالعات راهبردی توسعه ؛ شماره 27 ؛پاییز 1390

*-رتبه بندی عوامل موثر بر پذیرش تدارکات الکترونیکی در سازمان به روش آماری و تکنیک AHP بررسی  موردی شرکت راه آهن ج.ا.ا ؛ رشد فناوری: فصلنامه تخصصی پارکها و مراکز رشد؛ شماره 36 ؛ زمستان 1392

*استقرار سیستم بودجه ریزی بر مبنای عملکرد در بانکها- مورد کاوی: بانک تجارت؛هفتمین سمینار بین­ المللی بودجه­ ریزی بر مبنای عملکرد 1394

 

سایر مقالات:

*انگیزش و راه های تقویت آن در کارکنان؛ مشعل: نشریه داخلی کارکنان صنعت نفت ایران

* مقالاتی در نشریات الکترونیکی با موضوعات کسب وکار و کارآفرینی (4مقاله)

*مقالات کاربردی حوزه بازاریابی و فروش:

  - ماهنامه بازاریاب بازارساز (25 مقاله)

  - روزنامه فرصت امروز  (1 مقاله)

  - وبسایت مدیران نواندیش (4 مقاله)

******************************************************************

فعالیتهای پژوهشی:

- تدوین سند راهبردی موسسه ی آموزش عالی علمی- کاربردی فرهنگ و هنر؛ وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (لیدر تیم)

- داوری چهارمین جشنواره ملی بهره وری

- داوری کتاب های دانشگاهی

- داوری کتاب سال مدیریت

******************************************************************

عضویت در انجمن ها : و محافل علمی

انجمن علوم مدیریت ایران - عضو پیوسته – از سال 1391

انجمن علمی مدیریت اجرایی ایران - عضو پیوسته و بازرس علی البدل  از سال1391- عضو هیات مدیره از 1395- مسئول کمیته آموزش

انجمن علمی بازاریابی ایران - عضو پیوسته از سال 1394

انجمن آمریکایی بازاریابی (AMA) - از سال 1395

انجمن بین المللی مدیران ایرانی- از سال 1392

آکادمی مدیریت استراتژیک - از سال 1392

متمم ( محل توسعه مهارتهای من) - از دی ماه 1392

******************************************************************

سوابق تدریس:

 

*دانشگاه جامع علمی - کاربردی:

  مدرس رسمی (دروس گروه مدیریت):

               مدیریت عمومی - مدیریت تبلیغات-اصول و فنون فروش- بازاریابی محصولات فرهنگی 

               مدیریت سازمان و رفتار سازمانیمدیریت منابع انسانیکسب و کار - کارآفرینی 

               مدیریت فناوری های اطلاعاتی و ارتباطاتی- اصول و فنون مذاکره - اصول سخنوری

 

 *تدریس سازمانی:

- بانک تجارت ( اصول و فنون مذاکره و اداره جلسات- فن بیان و ارائه مطلب)  

                     دارای گواهینامه مدرس درون سازمانی گرید A در حوزه مدیریت

- شرکت طب و رایانه (مهارتهای ارتقاء فروش)

- دوره های متعدد بازاریابی و فروش تلفنی و حضوری در سازمانها و مراکز تجاری

******************************************************************

تقدیرنامه ها :

- تقدیر نامه هایی از مدیریت عامل محترم بانک تجارت

- تقدیرنامه هایی از دانشگاه جامع علمی کاربردی

- نفر برگزیده مقاله نویسی در بانک تجارت با موضوع سازمان یادگیرنده

******************************************************************

سوابق کاری:

- کمک حسابرس - دی 1375 تا خرداد ماه 1376

- حسابدار و حسابرس داخلی - تیر 1376 تا اسفند ماه 1378

- مسئول امور مالی -  فروردین تا اسفند ماه 1379

- کارشناس / مشاور مالی - فروردین تا آذر ماه 1380

حسابرس داخلی - خرداد تا آذر ماه 1380

 - معاون واحد بودجه و صورتهای مالی بانک تجارت - از بهمن 1382 تا مرداد 1388

رییس واحد مطالبات از دولت بانک تجارت- مرداد 1388 تا فروردین 1391 -  

ر-ییس واحد بودجه و صورتهای مالی بانک تجارت  -     فروردین 1391تا آبان 1391

کارشناس - ارشد مالی بانک تجارت - آذر ماه 1391 تا دی ماه 1397

- کارشناس ارشد رتبه یک برنامه ریزی و توسعه بازار - بهمن 1397 تا کنون