روزنوشته های علیرضا داداشی

یادداشت های مدیریت و بازاریابی

روزنوشته های علیرضا داداشی

یادداشت های مدیریت و بازاریابی

روزنوشته های علیرضا داداشی

از مدیریت خواهم نوشت، از بازاریابی و از مسائل دیگری که از دید مدیریت و بازاریابی قابل تحلیل خواهند بود.
نظرات دوستانم نواقص مرا برطرف خواهند کرد.

آخرین نظرات
۲۷
خرداد

نمی شود اهل بازاریابی باشید، دانشجو یا علاقمند یا فعال بازاریابی باشید و دست کم با بخشی از مجموعه فعالیت های گروه TMBA  و دوستان عزیز واحدهای گوناگون این مجموعه که موسس و مدیر آن «دکتر پرویز درگی» بزرگوار است آشنایی نداشته باشید.

 

  • علیرضا داداشی
۲۲
خرداد

من یک همکار دارم که بیش از یک دهه است با هم دوست هستیم.

من و او مثل هر دو انسان دیگری در عین شباهت، تفاوت هایی هم داریم که برایم جالب است.

  • علیرضا داداشی
۰۹
خرداد

یک قاعده ی مهم وجود دارد که در باب قضاوت در مورد آدم ها - که علی رغم ادعای زیاد بعضی ها، گریزی هم از قضاوت کردن نیست -  باید حواس مان به آن قاعده باشد: هر کس را در جایگاه های مختلف با شاخص های مختلف بسنجیم.

  • علیرضا داداشی
۰۶
خرداد

قاعده ی حضور اول وقت در سازمان ما این طوری است:

صبح ساعت شروع کار ستاد 7:30 است ولی یک فرجه ی 15 دقیقه ای داریم که می توانیم از آن استفاده کنیم؛ به این صورت که،اگر تا 7:45 دقیقه هم برسیم تاخیر محسوب نمی شود ولی اگر 7:46 برسیم ، 16 دقیقه تاخیر محسوب می شود. تاخیرمان بعد از 7:45 معنی پیدا می کند ولی از 7:30 محاسبه می شود.

 

جمع تاخیرهای صبح می تواند 4 مرتبه باشد و روی هم رفته 2 ساعت.

بیشتر از این میزان، منجر به صدور نامه و درج در پرونده ی پرسنلی می شود.

 

  • علیرضا داداشی
۲۵
ارديبهشت

یک سوال:

آیا این که یک بازیگر پول بدهد و نقش بگیرد،کاری زشت و ناصواب است؟

 

به نظرم، خیر!
 

  • علیرضا داداشی
۱۹
ارديبهشت

عالم خواب را دوست دارم.

 

نه برای اینکه بی خوابی بسیار کشیده ام؛ که آنچه بی خوابم کرده را از خواب دوست تر داشته و دارم.

نه برای اینکه آرامش می آورد؛ که آنچه برایش بی خواب شده ام، آرام ترم کرده و می کند.

نه برای اینکه فردا را با انرژی بیشتر بیدار خواهم شد؛ خوابیدن برایم انرژی نیاورده و نمی آورد.

 

عالم خواب را دوست دارم، نه برای هیچ چیزی جز این:

 

در خواب شجاع ترم،

از بلندی نمی ترسم.

از بلندی ها با لذت به پایین می پرم.

 

و سقوط نگرانم که نمی کند هیچ، از آن استقبال هم می کنم؛

بارها به پایین می افتم، می روم پایین ِ پایین ِ پایین، گاهی در زمین فرو می روم و می روم و می روم، آن اندازه که به دنیایی تازه وارد می شوم.

 

در خواب، شجاع ترم.

پرواز می کنم، پروازی بی وسیله و بی سبب، با دستانی که چون بال گشوده ام،

و سبک بالم.

و سبک بار.

 

در پروازهای خوابم همه را می بینم، همه مرا می بینند و من نه به سبکبالی ام و نه به سبکباری ام فخر نمی فروشم.

 

عالم خواب را دوست دارم،

عالم خواب، عالم آرزوهای دست نیافته ی من است.

و چه راحت دست یافتنی می شوند!

 

در بیداری رنج می برم و در خواب آسوده ام،

در بیداری زحمت می کشم و در خواب نتیجه می گیرم.

در بیداری از بلندی می ترسم و در خواب بلندپروازم.

 

آه ...

عالم دوست داشتنی خواب.

  • علیرضا داداشی
۱۷
ارديبهشت

لازم است بدانیم که برای موفقیت در هر کاری، تنها برخورداری از «علاقه» یا تصور برخورداری از علاقه - حتی تصور برخورداری از علاقه ی شدید و عمیق - واقعاً کافی نیست.

باید اسباب بزرگی همه آماده کنیم.

  • علیرضا داداشی
۱۵
ارديبهشت

محتوای این پست تبلیغاتی نیست.

یعنی هدفش تبلیغ نیست؛ بیشتر از نوع شرح تجربیات موفق است، ولو این که می تواند تبلیغات هم باشد. و البته این خودش بالذاته بد هم نیست.

 

  • علیرضا داداشی
۱۳
ارديبهشت

جدیدترین نوشته ی من ، در شماره ی 47 ماهنامه کاربردی «بازاریاب بازارساز»  در اردیبهشت 97 به چاپ رسیده است.

مقاله ای به نام «مروری بر چند زمینه ی اصلی فعالیت فروشندگان»

 

 

  • علیرضا داداشی
۰۵
ارديبهشت

پیش نوشت:

پیش تر مطالب پراکنده ای در باب روش های خاص مدیریتی در سازمان های دولتی نوشته ام ؛ هم اینجا و هم در اینستاگرام و هم در کانالی که در تلگرام دارم.

  • علیرضا داداشی