روزنوشته های علیرضا داداشی

یادداشت های مدیریت و بازاریابی

روزنوشته های علیرضا داداشی

یادداشت های مدیریت و بازاریابی

روزنوشته های علیرضا داداشی

از مدیریت خواهم نوشت، از بازاریابی و از مسائل دیگری که از دید مدیریت و بازاریابی قابل تحلیل خواهند بود.
نظرات دوستانم نواقص مرا برطرف خواهند کرد.

آخرین نظرات

۶ مطلب در ارديبهشت ۱۳۹۷ ثبت شده است

۲۵
ارديبهشت

یک سوال:

آیا این که یک بازیگر پول بدهد و نقش بگیرد،کاری زشت و ناصواب است؟

 

به نظرم، خیر!
 

  • علیرضا داداشی
۱۹
ارديبهشت

عالم خواب را دوست دارم.

 

نه برای اینکه بی خوابی بسیار کشیده ام؛ که آنچه بی خوابم کرده را از خواب دوست تر داشته و دارم.

نه برای اینکه آرامش می آورد؛ که آنچه برایش بی خواب شده ام، آرام ترم کرده و می کند.

نه برای اینکه فردا را با انرژی بیشتر بیدار خواهم شد؛ خوابیدن برایم انرژی نیاورده و نمی آورد.

 

عالم خواب را دوست دارم، نه برای هیچ چیزی جز این:

 

در خواب شجاع ترم،

از بلندی نمی ترسم.

از بلندی ها با لذت به پایین می پرم.

 

و سقوط نگرانم که نمی کند هیچ، از آن استقبال هم می کنم؛

بارها به پایین می افتم، می روم پایین ِ پایین ِ پایین، گاهی در زمین فرو می روم و می روم و می روم، آن اندازه که به دنیایی تازه وارد می شوم.

 

در خواب، شجاع ترم.

پرواز می کنم، پروازی بی وسیله و بی سبب، با دستانی که چون بال گشوده ام،

و سبک بالم.

و سبک بار.

 

در پروازهای خوابم همه را می بینم، همه مرا می بینند و من نه به سبکبالی ام و نه به سبکباری ام فخر نمی فروشم.

 

عالم خواب را دوست دارم،

عالم خواب، عالم آرزوهای دست نیافته ی من است.

و چه راحت دست یافتنی می شوند!

 

در بیداری رنج می برم و در خواب آسوده ام،

در بیداری زحمت می کشم و در خواب نتیجه می گیرم.

در بیداری از بلندی می ترسم و در خواب بلندپروازم.

 

آه ...

عالم دوست داشتنی خواب.

  • علیرضا داداشی
۱۷
ارديبهشت

لازم است بدانیم که برای موفقیت در هر کاری، تنها برخورداری از «علاقه» یا تصور برخورداری از علاقه - حتی تصور برخورداری از علاقه ی شدید و عمیق - واقعاً کافی نیست.

باید اسباب بزرگی همه آماده کنیم.

  • علیرضا داداشی
۱۵
ارديبهشت

محتوای این پست تبلیغاتی نیست.

یعنی هدفش تبلیغ نیست؛ بیشتر از نوع شرح تجربیات موفق است، ولو این که می تواند تبلیغات هم باشد. و البته این خودش بالذاته بد هم نیست.

 

  • علیرضا داداشی
۱۳
ارديبهشت

جدیدترین نوشته ی من ، در شماره ی 47 ماهنامه کاربردی «بازاریاب بازارساز»  در اردیبهشت 97 به چاپ رسیده است.

مقاله ای به نام «مروری بر چند زمینه ی اصلی فعالیت فروشندگان»

 

 

  • علیرضا داداشی
۰۵
ارديبهشت

پیش نوشت:

پیش تر مطالب پراکنده ای در باب روش های خاص مدیریتی در سازمان های دولتی نوشته ام ؛ هم اینجا و هم در اینستاگرام و هم در کانالی که در تلگرام دارم.

  • علیرضا داداشی