روزنوشته های علیرضا داداشی

یادداشت های مدیریت و بازاریابی

روزنوشته های علیرضا داداشی

یادداشت های مدیریت و بازاریابی

روزنوشته های علیرضا داداشی

دکترای مدیریت بازرگانی (بازاریابی) می خوانم.

در اینجا، از مدیریت می نویسم و از بازاریابی و از مسائل دیگری که از دید مدیریت و بازاریابی قابل تحلیل خواهند بود.

نظرات دوستانم نواقص مرا برطرف خواهند کرد.

آخرین نظرات

۴ مطلب در ارديبهشت ۱۳۹۹ ثبت شده است

۲۵
ارديبهشت

کی باسوادتره؟

  • علیرضا داداشی
۲۱
ارديبهشت

این مقاله، در شماره ی نخست «خبرنامه ی انجمن مدیریت کسب و کار ایران» منتشر شده.

بد ندیدم اینجا هم در اختیار شما دوستان قرار بدهم.

 

خبرنامه ی انجمن، به شکل الکترونیکی منتشر می شود که در صورت تمایل می توانید از اینجا دانلودش کنید.

 

  • علیرضا داداشی
۱۴
ارديبهشت

برای شماره اردیبهشت 99 ماهنامه ی «موفقیت» به پیشنهاد و لطف دوست خوبم جناب مجید مجیدی، مطلبی نوشته ام در خصوص افزایش مهارتهای فروش.

 

  • علیرضا داداشی
۰۶
ارديبهشت

من عضو انجمنی هستم به نام «انجمن مدیریت کسب و کار ایران».


 

  • علیرضا داداشی