روزنوشته های علیرضا داداشی

یادداشت های مدیریت و بازاریابی

روزنوشته های علیرضا داداشی

یادداشت های مدیریت و بازاریابی

روزنوشته های علیرضا داداشی

دکترای مدیریت بازرگانی (بازاریابی) می خوانم.

در اینجا، از مدیریت می نویسم و از بازاریابی و از مسائل دیگری که از دید مدیریت و بازاریابی قابل تحلیل خواهند بود.

نظرات دوستانم نواقص مرا برطرف خواهند کرد.

آخرین نظرات

سلام.

از اول مهر 1395 شروع به وبلاگ نویسی کرده ام.

با پرشین بلاگ شروع کردم که متاسفانه پس از یک نقص در سایت آنها امکان دسترسی من به هر آنچه در آنجا داشتم مسدود شد.

به ناچار مجدداً برخی از آنها را اینجا دوباره بارگذاری کردم  که دست کم مقالاتم از بین نرفته باشد.

 

 هر کجا بالای پستی به جز تاریخ و ساعت خود پست، تاریخ و ساعتی مربوط به گذشته را هم مشاهده کردید یعنی پستی از وبلاگ قبلی را کپی کرده ام.