روزنوشته های علیرضا داداشی

یادداشت های مدیریت و بازاریابی

روزنوشته های علیرضا داداشی

یادداشت های مدیریت و بازاریابی

روزنوشته های علیرضا داداشی

دکترای مدیریت بازرگانی (بازاریابی) می خوانم.

در اینجا، از مدیریت می نویسم و از بازاریابی و از مسائل دیگری که از دید مدیریت و بازاریابی قابل تحلیل خواهند بود.

نظرات دوستانم نواقص مرا برطرف خواهند کرد.

آخرین نظرات

۴۰ مطلب با موضوع «مقاله بازاریابی و فروش» ثبت شده است

۰۷
مرداد

در شهربور ماه 1395 که شماره ی 27 ماهنامه ی «بازاریاب بازارساز» منتشر شد، مقاله ای داشتم در خصوص رفتار فروشنده.

  • علیرضا داداشی
۰۷
مرداد

 در  شماره 26 ماهنامه «بازاریاب بازارساز» که در مرداد ماه 95 منتشر شد هم مقاله ای داشتم در خصوص ضرورت تدوین چک لیست مذاکره. این مقاله را اینجا تقدیم می کنم.

  • علیرضا داداشی
۰۷
مرداد

در تیر ماه 1395 شماره ی 25 ماهنامه ی «بازاریاب بازارساز» منتشر شد که این مقاله از من در آن به چاپ رسیده بود.

  • علیرضا داداشی
۰۷
مرداد

این مقاله ام در شماره 24 ماهنامه ی «بازاریاب بازارساز» ویژه ی خرداد 1395 به چاپ رسید.

  • علیرضا داداشی
۰۷
مرداد

 فروردین ماه 1395 در شماره ی 22 ماهنامه ی «بازاریاب بازارساز» این مقاله از من منتشر شد.

  • علیرضا داداشی
۰۷
مرداد

شماره ی 21 ماهنامه «بازاریاب بازارساز»  اسفند ماه 1394 منتشر شد.

  • علیرضا داداشی
۰۷
مرداد

 شماره ی 20 ماهنامه «بازاریاب بازارساز» در بهمن ماه 1394 منتشر شد که این مقاله از من در آن چاپ شده بود.

  • علیرضا داداشی
۰۷
مرداد

در نوزدهمین شماره ی ماهنامه ی «بازاریاب بازارساز» که در دی ماه 1394 منتشر شد، این مقاله از من درج شده بود.

  • علیرضا داداشی
۰۷
مرداد

این مقاله در آذر ماه 1394 در هجدهمین شماره ی ماهنامه ی «بازاریاب بازارساز» منتشر شد.

  • علیرضا داداشی
۰۷
مرداد

اولین مقاله ی من در ماهنامه ی «بازاریاب بازارساز» در شماره 17 این نشریه در آبان ماه 1394  منتشر شد.

  • علیرضا داداشی