روزنوشته های علیرضا داداشی

یادداشت های مدیریت و بازاریابی

روزنوشته های علیرضا داداشی

یادداشت های مدیریت و بازاریابی

روزنوشته های علیرضا داداشی

دکترای مدیریت بازرگانی (بازاریابی) می خوانم.

در اینجا، از مدیریت می نویسم و از بازاریابی و از مسائل دیگری که از دید مدیریت و بازاریابی قابل تحلیل خواهند بود.

نظرات دوستانم نواقص مرا برطرف خواهند کرد.

آخرین نظرات

۳۱ مطلب با موضوع «مقاله بازاریابی و فروش» ثبت شده است

۰۷
مرداد

اولین مقاله ی من در ماهنامه ی «بازاریاب بازارساز» در شماره 17 این نشریه در آبان ماه 1394  منتشر شد.

  • علیرضا داداشی